Fajčenie býva jednou z najčastejších príčin predčasnej straty zdravia. Ukončenie tohto návyku predstavuje významný krok ku  zlepšeniu kvality života aktívneho fajčiara po zdravotnej stránke, no nezanedbateľný je aj ekonomický efekt, vo forme usporených peňazí. Rovnako býva oslobodené aj jeho