Určite to poznáte – spoločnosť, síce nepriamo, ale vyžaduje aby bola žena vždy decentne upravená, štíhla, viedla usporiadaný rodinný život, bola výbornou mamou, no zároveň si budovala aj kariéru. To samozrejme nie je nemožné, ale vytvára to