Svet sa netočí len okolo vás!

Boj kultúrne vyspelých Rimanov s nekultúrnymi a zaostalými barbarmi sa už zdá byť za nami. Predstava o nadradenosti vlastného národa či etnika je však stále aktuálna aj v súčasnom svete! Čo vlastne stojí za stále pretrvávajúcim etnocentrizmom?

Svet je menší, než sa zdá!

Žijeme vo svete, ktorý sa vďaka vyspelým technológiám zo dňa na deň zmenšuje. Internet a vysokorýchlostná komunikácia nám pomáha dorozumievať sa rýchlejšie, pohodlnejšie a efektívnejšie. Na druhej strane nás táto novodobá otvorenosť hraníc konfrontuje s tým, čo bolo do nedávna za nimi skryté. Odlišné svety, kultúry, mravy, zvyky, predstavy – to všetko na nás vplýva a skúša naše povahy. Prijímať odlišnosti s určitou dávkou pochopenia a tolerancie si vyžaduje pomerne dosť úsilia. Ak sa však človek nesnaží, predstava o jeho vlastnej nadradenosti ho môže rýchlo pohltiť.

Všetci sme etnocentrici…

Etnocentrizmus je pojem používaný predovšetkým v sociálnych vedách. Označuje interpretáciu kultúrnych, spoločenských a životných javov cudzej kultúry v pojmoch tej vlastnej. Zjednodušene to znamená asi toľko, že predstavy určitého kmeňa o nadprirodzenosti takého javu ako je napríklad búrka musia byť z nášho pohľadu zaručene hlúpe a naivné, pretože, ako všetci vieme, búrka je „len“ obyčajný poveternostný jav. Etnocentrizmus, nech už vyzerá akokoľvek neškodne, môže viesť k predsudkom s vážnymi následkami, akými sú napríklad diskriminácia či násilie. Aj preto si treba byť vedomý toho, že každý jeden z nás je svojou podstatou etnocentrik. Práve priznanie si tohto faktu nám môže pomôcť v boji proti tomuto neduhu. Ďalším dôležitým krokom je zistenie, prečo to tak vôbec je. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. U viacerých ľudí predstavuje akékoľvek „neznámo“ obrovského strašiaka, ktorý ohrozuje všetko na čo je dotyčný naučený či inak naviazaný. Rovnako tak aj negatívna skúsenosť s predstaviteľmi nejakej konkrétnej kultúry či určitým javom môže výrazne prispieť k postupne sa vynárajúcemu pocitu nadradenosti. Dôležitým bodom je uvedomenie si tohto faktu a snaha niečo s tým robiť! Nemusíte mať z toho strach. So všetkým sa dá bojovať a inak tomu nie je ani v tomto prípade! Nie nadarmo sa hovorí: „Všetko sa dá, ak sa chce!“

Ako tomu čeliť?

S etnocentrickým nazeraním na svet sa dá „vybabrať“ tým, že sa budete snažiť akceptovať veci a javy, na ktoré nie ste zvyknutí. Akceptovanie určitej predstavy či presvedčenia však automaticky neznamená jeho praktizovanie. Nebojte sa preto spoznávať kultúrne javy a odlišné názory s otvorenou mysľou. Používajte všetky dostupné argumenty, no nehnevajte sa, ak vám ich váš spolu diskutér „prebije“ inými. Len snahou o porozumenie určitého javu „zvnútra“ a komplexne môžete dospieť k neodsudzujúcemu a chápavému postoju. Ak máte pocit, že vy sám ste terčom odsudzovania, pokúste sa s tým bojovať. Tým sa samozrejme nemyslí fyzické násilie, ale skôr otvorený dialóg. V prípade, že nejde o nebezpečného agresora, ktorý sa vám vyhráža napadnutím, skúste s dotyčnou osobou nadviazať rozhovor. Povedzte jej niečo o sebe, o krajine, z ktorej pochádzate či o kultúre, v ktorej ste vyrastali. V prípade, že vás ani po vašej snahe nebude ochotná či schopná akceptovať, treba sa nad to povzniesť a ísť ďalej. Za rohom určite nájdete človeka, ktorý bude ochotný počúvať!

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]
Užitočné značky:, ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *